Spawacz pachwin

 

Spawacz pachwin
 1. Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi, spoinami pachwinowymi (111) - wytyczne Instytutu Spawalnictwa W-07/IS-01
 • 163 godziny szkolenia, w tym: 23 godzin zajęć teoretycznych i 140 godziny zajęć praktycznych
 • czas trwania szkolenia - około 4 -5 tygodni
 • koszt szkolenia od osoby - 2 000,00 zł (dopłata do stali nierdzewnych - 400,00 zł)
 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  /MAG-135/  - wytyczne Instytutu Spawalnictwa W-07/IS-02
 • 145 godzin szkolenia, w tym: 25 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych
 • czas trwania szkolenia - około 4 -5 tygodni
 • koszt szkolenia od osoby - 2 000,00 zł (dopłata do stali nierdzewnych - 400,00 zł)
 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  /TIG-141/ - wytyczne Instytutu Spawalnictwa W-07/IS-03
 • 103 godziny szkolenia, w tym: 23 godziny zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych
 • czas trwania szkolenia - około 4 tygodnie
 • koszt szkolenia od osoby - 2.000,00 zł (dopłata do stali nierdzewnych - 400,00 zł)
 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi aluminium i jego stopów metodą /MIG-131/ - wytyczne Instytutu Spawalnictwa W-07/IS-05
 • 151 godzin szkolenia, w tym: 31 godzin zajęć teoretycznych i 120 godziny zajęć praktycznych
 • czas trwania szkolenia - około 5 tygodni
 • koszt szkolenia od osoby - 2.300,00 zł
 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi aluminium i jego stopów metodą  /TIG-141/ - wytyczne Instytutu Spawalnictwa W-07/IS-06
 • 111 godzin szkolenia, w tym: 31 godzin zajęć teoretycznych i 80 godziny zajęć praktycznych
 • czas trwania szkolenia - około 4 tygodni
 • koszt szkolenia od osoby - 2.300,00 zł
 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi miedzi metodą /TIG-141/ - wytyczne Instytutu Spawalnictwa W-09/IS-07
 • 92 godzin szkolenia, w tym: 31 godzin zajęć teoretycznych i 61 godziny zajęć praktycznych
 • czas trwania szkolenia - około 3 tygodni
 • koszt szkolenia od osoby - 2.300,00 zł
 1. Kurs ręcznych przecinaczy gazowych - wytyczne Instytutu Spawalnictwa W-90/IS-14
 • 45 godzin szkolenia, w tym: 13 godzin zajęć teoretycznych i 32 godziny zajęć praktycznych
 • czas trwania szkolenia - około 3 tygodni
 • koszt szkolenia od osoby - 1.000,00 zł