Szkolenie rozszerzające uprawnienia

 

Szkolenie rozszerzające uprawnienia
  1. Szkolenie rozszerzające zakres uprawnień spawaczy po kursie podstawowym na inne grupy materiałowe trwa około 50% czasu szkolenia podstawowego.
  • koszt szkolenia - 50% ceny kursu
  1. Szkolenie rozszerzające zakres uprawnień spawaczy po kursie ponadpodstawowym na inne grupy materiałowe trwa około 50% czasu szkolenia ponadpodstawowego.
  • koszt szkolenia - 50% ceny kursu