BHP w ruchu zakładu

Ośrodek Szkolenia PAS w Zielonej Górze w dniu 24 listopada 2009r. otrzymał decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu zgodę na prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zakładów górniczych wydobywająchch kopaliny otworami wiertniczymi oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne.

BHP w ruchu zakładu

Nr decyzji 006/626/0003/09/05696/KM

Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

  1. Programy szkoleń opracowane są zgodnie z:
  • art. 74  ustawy z dnia 4.II.1994r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U.Nr 228, poz.1947 z 2005r. z późn.zm.) - przewidują szczegółowe zapoznanie z przepisami regulującymi bezpieczne prowadzenie ruchu zakładu górniczego
  • oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27-lipca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. Nr 180 poz. 1860).