Badania laboratoryjne

 

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne /przeprowadzane w laboratorium, z którym Ośrodek ma podpisaną umowę o stałej współpracy/

  1. Standardowy komplet badań po egzaminie ponadpodstawowym /blachy/ dla uzyskania uprawnień wg PN-EN ISO 9606 /jedna pozycja/ - 400,00 zł
  2. Standardowy komplet badań po egzaminie ponadpodstawowym /rury/ dla uzyskania uprawnień wgPN-EN ISO 9606 /jedna rura/ - 600,00 zł