BHP

Ośrodek Szkolenia PAS Piotr Lewandowski w Zielonej Górze zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - wg programów Ministra Gospodarki i Pracy - Rozp. MGiP z dnia 27 lipca 2004r. (Dz. U. nr 180, poz. 1860) - dla pracodawców oraz poszczególnych grup pracowniczych.

BHP

Zapraszamy do udziału w szkoleniach BHP:

 1. Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierującycych pracownikami 
 • okresowe – 2dni
 • okresowe w formie samokształcenia kierowanego – 1 dzień
 1. Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służb bhp
 • okresowe – 4 dni
 • okresowe w formie samokształcenia kierowanego – 2 dni 
 1. Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • okresowe – 2dni
 • okresowe w formie samokształcenia kierowanego – 1 dzień
 1. Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy
 2. Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych
 • okresowe – 1 dzień
 1. Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych  na stanowiskach robotniczych
 • okresowe – 1 dzień