Pierwsza pomoc przedmedyczna

Proponujemy przeprowadzenie profesjonalnego kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz ratownictwa przedmedycznego. Program szkolenia obejmuje przygotowanie do udzielania pomocy ofiarom wypadków i ćwiczenia praktyczne – które odbywają się na profesjonalnym sprzęcie (fantom z oprogramowaniem komputerowym oraz automatyczny (szkoleniowy) defibrylator  zewnętrzny - AED).

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, osoby posiadające wysokie kwalifikacje z zakresu ratownictwa medycznego, wykładowców Akademii Medycznej we Wrocławiu, nauczycieli dyplomowanych z uprawnieniami do nauczania medycyny ratunkowej, posiadający Certyfikat Podyplomowego Studium Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego II Akademii Medycznej w Poznaniu potwierdzający spełnienie wymagań określonych w § 2 ust. 1. pkt 2, 2a i § 3, § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nauczających pierwszej pomocy z elementami medycyny ratunkowej oraz do wystawiania imiennych zaświadczeń o przeprowadzanych szkoleniach (Dz. U. Nr 155 poz. 1. 1288).

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Łańcuch ratowniczy.
 • podstawowe zagadnienia związane z wypadkiem oraz pomocą przedmedyczną
 • pojęcie NSZŻ – triada przeżyciowa
 • łańcuch ratowniczy – pierwsze ogniwo najważniejszym elementem ratownictwa
 • zabezpieczenie miejsca wypadku
 • zasady zachowania wobec poszkodowanego
 • wezwanie pomocy
 • przepisy prawne regulujące odpowiedzialność za przebieg udzielania pierwszej pomocy w miejscu wypadku
 1. Badanie przedmiotowe na miejscu wypadku.
 • ocena stanu pacjenta – wskazania do reanimacji
 • badanie przedmiotowe poszkodowanego leżącego w różnych pozycjach
 • badanie i wstępna interpretacja tętna, ciśnienia tętniczego, oddechu, źrenic i skóry
 1. Poszkodowany nieprzytomny.
 • postępowanie w omdleniu
 • pozycja boczna ustalona – technika i wskazania
 1. Resuscytacja.
 • objawy i przyczyny NZK
 • ułożenie poszkodowanego do reanimacji – technika przekładania poszkodowanego leżącego na brzuchu do pozycji na plecach
 • podstawowe zasady reanimacji bezprzyrządowej, technika sztucznego oddychania i zewnętrznego ucisku klatki piersiowej
 1. Nagłe zatrzymanie krążenia
 • algorytm postępowania w nagłym zatrzymaniu krążeni z użyciem automatycznego (szkoleniowego) defibrylatora  zewnętrznego - AED
 1. Urazy wielonarządowe.
 • rodzaje i niebezpieczeństwa urazów
 • rany, krwotok i krwawienia – niebezpieczeństwa i zasady zaopatrywania
 • zasady udzielania pierwszej pomocy w amputacjach
 • pierwsza pomoc w urazach głowy, klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa
 • złamania – unieruchomienie, zasada Potta, transport, pozycje ułożeniowe
 • apteczka  – wyposażenie apteczki, rodzaje i zastosowanie środków opatrunkowych
 • opatrunek jałowy, osłaniający, uciskowy, opaska hemostatyczna
 1. Obrażenia termiczne.
 • oparzenia – ocena stopnia ciężkości, główne zasady udzielania pierwszej pomocy
 1. Ciało obce w drogach oddechowych.
 • Udrażnianie dróg oddechowych
 • zasady udzielania pierwszej pomocy w zachłyśnięciu – chwyt Heimlicha u poszkodowanego przytomnego i nieprzytomnego
 1. Motywacja do czynności ratowniczych.
 • mechanizmy psychologiczne sterujące reakcjami i zachowaniami człowieka w obliczu zagrożenia
 • równanie szans poszkodowanego w zależności od okoliczności
 1. Ćwiczenia praktyczne na profesjonalnym sprzęcie .

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy z 21 listopada 2008r. - od 18 stycznia 2009r. - w każdej firmie, która zatrudnia choćby jednego podwładnego, pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy (Art. 2091 Kp §1 pkt.2a).