Jesteśmy firmą szkoleniową. Naszą specjalnością są przede wszystkim szkolenia spawaczy, ale rozszerzamy zakres szkoleń o inne szkolenia / prawo pracy, BHP, zarządzanie oraz inne szkolenia techniczne – wózki, suwnice/. Naszą działalność, a tym samym rozwój naszej firmy opieramy o wysoka jakość naszych usług i rzetelność w  prowadzeniu biznesu.

Podstawową kategorią jaką kierujemy się w relacjach z naszymi klientami jest etyka rozumiana jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach.

Fundamentem tych relacji jest oczywiście identyczne postępowanie z naszymi pracownikami i szkoleniowcami. Rozumiemy bowiem etykę i rzetelność jako kategorię przenoszoną z relacji wewnętrznych w firmie na relacje z naszymi klientami.

 

Ukoronowaniem naszych starań o wysoki standard naszych usług jest certyfikat ISO 9001:2008. W niej zapisane są nie tylko zasady etyczne, ale także standardy właściwego postępowania z klientami i pracownikami.

Przestrzeganie norm prawnych i działanie zgodnie z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi są już jedynie konsekwencją wyżej wymienionych zasad etycznych i przestrzegania procedur normy ISO.

Nigdy nie sprzeniewierzyliśmy się naszym zasadom. Dlatego zawsze dotrzymujemy umów, a z kontraktów wywiązujemy się z najwyższą starannością. Nikt nie prowadził przeciwko nam postępowania sadowego i egzekucyjnego. Nie zalegamy z obowiązkowymi płatnościami wobec instytucji państwa takich jak Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.