KURS VT-1 VT-2

21 cze 2018

KURS VT-1 VT-2

 

!!! KURS W ZAKRESIE BADAŃ NIENISZCZĄCYCH VT1 - VT2 !!!

Termin szkolenia: 10 - 14.09.2018 r.

!!! Korzyści !!!

Szkolenie pozwala podwyższyć kwalifikacje zawodowe i może uprawniać do:
- Doboru techniki badania dla stosowanej metody badania
- Określania ograniczeń w stosowaniu metody badania
- Przenoszenia norm i specyfikacji z zakresu badań nieniszczących do instrukcji badań nieniszczących
- Nastawiania i weryfikacji nastaw wyposażenia
- Wykonywania i nadzorowania badań
- Interpretacji i oceny wyników zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami lub specyfikacjami
- Opracowywania pisemnych instrukcji badań nieniszczących
- Zapewnienia wytycznych dla personelu z 2. stopniem kwalifikacji lub niższym
- Zestawienia i raportowania wyników badań


!!! ZAPRASZAMY !!!