Szkolenie : EMERYTURY

12 kwi 2017

Program kompleksowego szkolenia z zakresu świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Szkolenie : EMERYTURY

 

Obowiązki płatnika składek : wnioskowanie o świadczenia z ubezpieczenia społecznego najważniejsze zmiany prawne. Ustalanie prawa do świadczeń, ich wysokości i zasad wypłaty.

1. Emerytura zreformowana:

- Ustalanie prawa i wysokości emerytury zreformowanej
- Emerytura kapitałowa dla członków OFE, co to jest subkonto i jak wpływa na wysokość emerytury
- Zmiany w ustawie emerytalnej, w tym dotyczące obniżenie wieku emerytalnego.

2. Kapitał początkowy:

- Ustalanie wysokości kapitału początkowego,
- Zmiany prawne w zakresie ustalania kapitału początkowego, które weszły w życie w 2013 i w 2015r., w szczególności dotyczące zaliczania okresu studiów i okresu opieki nad dziećmi

3. Emerytury wcześniejsze i świadczenia poprzedzające wiek emerytalny:

- Emerytura z art. 184 ustawy emerytalnej, dla pracujących w szczególnych warunkach
- Emerytura pomostowa,  opłacanie składki na FEP,
- Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

4. Renta z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia i w związku z wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową.
5. Wnioskowanie o świadczenia z ubezpieczenia społecznego:

- Obowiązki płatnika składek związane z wnioskowaniem oświadczenia z ubezpieczenia społecznego,
- Zatrudnianie świadczeniobiorców – korzyści i zagrożenia.